MAY HỒNG THÁI CHUYÊN SẢN XUÂT :

      1.     ÁO MƯA THỜI TRANG SIÊU NHẸ .


        2.     BALO DU LỊCH  BALO HỌC SINH .{chống thấm}


        3.     GA TRẢI GƯỜNG CHỐNG THẤM .


        4.     ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ ,ĐỒNG PHỤC HỌC SINH.

   

                       {hãy vào trong cùng khám phá}